Cả năm cũng chẳng có nổi kiểu ảnh chụp chung với mẹ và bà ahuhu... by @ni_dory_